fredag

Dataansvarlige øvingsoppgave 1 samling

Gruppemedlemmer: Mari, Ingvild, Asbjørn, Inger

Vi diskuterte ulike erfaringer når det gjelder skolenes IKT-kompetanseperson.
Konklusjonen var at det i grunnskolen gjerne kunne vært en person med mer spesialisert datakunnskap enn det en allmennlærer får i sin utdannelse. Vi ønsket oss også at alle lærere, på alle trinn og og i alle skoleslag, mer eller mindre ble tvunget til å oppdatere seg innen data slik at de kan oppfylle kravene som departementet har satt. I verste, eller kanskje beste?, fall burde dette være et krav til lærere på linje med det å måtte ha pedagogikk for å få fast ansettelse som lærer.

Tanker om bruk av hvermansen som IT-ansvarlig

På første samlinga diskuterte vi blant annet det med ansvarlig person for det som har med IT/IKT/data/edb... Kjært barn har mange navn! Kjært barn har tydeligvis også mange bakgrunner har jeg sett i mine år i norsk skole. For 20 år siden var det slik at den som turte å ta i skolens ENESTE datamaskin automatisk ble ansvarlig for den. Etterhvert dukka det opp ei eller to maskiner til, gjerne slike som de i kommuneadministrasjonen hadde tilovers etter oppgraderinger. "Da tar vel du de maskinene også? Og lærer opp oss andre slik at vi også kan ta i bruk dette fantastiske hjelpemiddelet?" Og så endte man opp slik som Kjell fortalte på samlinga: "Hmmm... var det ikke lærer jeg utdanna meg til??"

Nå har verden gått ihvertfall litt fremover, og skolene har mer og bedre utstyr. Om de også har flere og bedre "dataansvarlige" kan vel fortsatt diskuteres. Lærere skal jo tradisjonelt være litt trege på det med elektroniske greier, legge lysarket feil vei på overheaden, ikke klare å finne rett kanal for å vise video (ja, video ja. DVD er for moderne for oss ;-)) Det må vel oppsummeres med at den norske skolen ikke har verken utstyr eller kompetanse som holder mål. I gruppa vår satte vi frem en påstand om at det burde være mulig å si at man ikke er kompetent til å være lærer hvis man velger å ikke tilegne seg kunnskap om den digitale hverdagen som vi skal utdanne elevene i. Skoleeier burde ha lov til å stille krav til at en lærer innehar digital kompetanse på lik linje med at det forventes at de har pedagogisk kompetanse... og at de kan å lese, skrive og regne.

Min bloggliste