søndag

Digital arena

I forbindelse med mappeoppgave 2, DKL102, oppretta gruppa vår et Google nettsted som kan besøkes her.

Arbeidet med nettstedet gikk greit. Vi har både brukt direkte skriving på nettstedet og import av Google dokument og regneark, alle tre fungerte helt flott.

Sammensatte tekster


Jeg har testa ComicLife og likte det! Ikke så mye for min egen skyld, men jeg vil tro at ungene mine kommer til å kose seg med dette. I skolesammenheng, spesielt på grunnskolenivå, ville jeg ha vektlagt VELDIG sterkt at man måtte tenke seg nøye om på hva man skrev i "boblene"! Faren for at noen skal føle seg tråkka på er nok til stede, og digital mobbing må forebygges fra første stripe!

For ordens skyld: de som er med i min lille stripe har alle godtatt å bli offentliggjort her :-)

TenkeverktøyVi brukte dette tankekart i oppgava om barn og unges digitale arena. Egentlig så begynte vi på det på samling i Volda, og så bygde vi det hele ut til å bli mappeoppgave 2 :-)

Bildet viser et tankekart brukt i forbindelse med prosjektet "3 kontinent på 30 dager" og viser prosessen etter at vi hadde funnet temaet.

Sosial web

Gruppe 3 DKL102 har laget en felles wiki på Asbjørn sin side. Vi har tatt opp til debatt noen nettsteder som kan passe under paraplyen sosial web. Du kan se på gruppewikien vår her.

Sosial web

Leksjonsoppgava til sosial web var å melde seg inn i tre ulike typer nettsamfunn og så skrive et blogginnlegg med tanke på ulemper og fordeler i pedagogisk bruk av slike samfunn.

Det ene nettsamfunnet jeg har meldt meg inn i er "Del og bruk" - noe som også var satt som krav i oppgaveteksten. Jeg ser store muligheter som lærer i dette nettsamfunnet, det er alltid kjekt å kunne se hva andre driver med og få tips og ideer til egne undervisningsopplegg. "Del og bruk" er retta mot digitalt kompetente lærere, eller ihvertfall de som har lyst til å være det, og det ser jeg på som en fordel. Hadde jeg vært lærer i grunnskole/videregående hadde jeg nok vært en ivrigere gjest på disse sidene enn det jeg er i dag.

Neste nettsamfunn jeg velger å ta for meg er Facebook. Jeg er av den mening at ikke alt man gjør i fritida trenger å trekkes inn i skolen og brukes pedagogisk. Jeg ser ingen grunn til at Facebook skal brukes i en skolesituasjon, la det være en hobbyvirksomhet!

Siste nettsamfunn jeg har valgt er Twitter. Her kan man godt bruke skolen som arena i tillegg til at det kan være et ok nettsted å væremedlem av privat. Jeg ser for eksempel for meg at det i samfunnsfag kan være greit å ha en twitterliste med ulike aviser, politikere og andre samfunnsengasjerte. Dette ville jeg ha gjort et forsøk med om jeg hadde samfunnsfag, tror jeg.

Avisproduksjon

I emnet avisproduksjon har vi jobba med nettavis og lest om ulike sjangere innen artikler. Her følger en slags analyse av en nyhetsartikkel og en featureartikkel.

Featureartikkelen jeg har valgt kommer fra Dagbladet på nett og handler om en mann som tilsynelatende har levd og dødd alene. Den er skrevet av Bernt Jakob Oksnes og har tittelen Den usynlige. Hvis du ikke har lest den før så anbefaler jeg på det aller sterkeste at du gjør det snarest! Det er noe av det bedre jeg har lest i ei nettavis, og ut fra kommentarene i feltet under artikkelen er jeg ikke alene om å synes det.

Sjangermessig tenderer den mer mot reportasje enn artikkel, synes jeg. Med utgangspunkt i Jo Bech-Karlsens "fisk" som det henvises til i leksjonen om avisproduksjon kan vi krysse av for de fleste av "sjekkpunktene" for featurereportasje, som er gjengitt i en kortutgave her:
1. Journalisten skal være til stedes der det skjer. "Vår" mann er ikke bare tilstede, hans undersøkelser får også en del nye ting til å skje.
2. Personlig preg. Jeg synes journalisten har klart å holde seg på innenfor grensa "personlig" uten at det virker for "søtsuppe" eller for mye negativ graving i den dødes liv.
3. Den er ikke alltid nyhetsavhengig, en featuresak er tidløs. Denne gjelder jo i aller største grad denne reportasjen, jeg er dessverre ganske sikker på at den kunne ha vært skrevet for 30 år siden og også kan skrives om 30 år fra nå.
4. Allsidig belysning, dvs. tema skal belyses fra forskjellige synsvinkler gjennom grundig kildearbeid. Dette er vel i bunn og grunn denne reportasjens store styrke, det at journalisten fortsetter å lete selv etter at man skulle tro at det ikke fantes flere tråder å nøste opp.
5. Veksle både i tempo og rytme, i synsvinkel og i bruken av journalistiske virkemiddel. Her har jeg samme følelse som i punkt 4; journalisten har vært dyktig på å veksle både i setningslengder og avsnittslengder slik at vi får føle på tempoet. Synsvinkelen i reportasjen er veldig tredjeperson! De få gangene journalisten må fortelle om noe som han selv har gjort titulerer han det som "vi" eller unnlater å bruke personlig pronomen i det hele tatt. Dette gjør også at det hele virker litt på avstand, litt kaldt. Omtrent slik som Jan Erik Fosshaug sikkert har følt det i sitt liv.
6. Reportasjen består av flere element og framstår som en helhet.Vi får ulike innfallsvinkler til stoffet: dialog, oppramsing av tørre fakta, fortellende og beskrivende. Men altså en helhet til syvende og sist.
7. Den forteller en historie til leseren. Derom er der ingen tvil!
8. Reportasje bør ha karakteristiske skildringer av mennesker og miljø. Ingen tvil her heller, vi får virkelig innblikk i hvordan livet til Jan Erik Fosshaug kan ha vært.
9. Den appellerer til følelser, kan bygge opp sympatier og antipatier. Denne lar jeg faktisk stå ubesvart... Har du ikke lest artikkelen enda så kan du jo gjøre det nå og svare i kommentarfeltet under her :-)

Nyhetsartikkelen jeg har valgt er om selvmordsbombere i Moskva, også denne er henta fra db.no og kan leses her.
Den følger leksjonens forklaring på en nyhetsartikkel med at den er oppbygd etter modellen om den omvendte pyramide, der den viktigste kommer først og minst viktig til slutt. Pyramidens spiss vender nedover og det illustrerer modellen om fallende viktighet.
Artikkelen starter med et relativt stort bilde av redningspersonell som bærer en sort body-bag ut av et område, og slår dermed fast at dette har vært en episode med dødelig utgang for minst en person. Dette blir så forsterka i hovedoverskrifta som sier Minst 37 drept i to t-bane-eksplosjoner i Moskva.
Artikkelen fortsetter videre med opplysninger i ingressen om at det ser ut til å ha vært et organisert angrep av selvmordsbombere og at det hele skjedde i morgenrushet. Så allerede etter kun en overskrift, et bilde og en ingress har vi god oversikt over hva som har skjedd. Videre fortsetter artikkelen med nærmere beskrivelse av åsted, døde og sårede, hvem som kan være ansvarlig og så videre. Artikkelen avsluttes med et lite tilbakeblikk på tidligere terrorangrep i Moskva.

Design - vurdering av nettsider

Horvei elektro har en hjemmeside omtrent like spennende som en telefonkatalog - men den gjør sin nytte i det at man finner kontaktinformasjon til de ansatte der! Selvfølgelig kan ting "sprites opp" litt, og mer informasjon hadde kanskje også vært spennende. Men på den annen side: Hva er det Horvei elektro driver med? Sikkert elektro, og da trenger man kanskje ikke vite mer?

Old Hat Records har ei side som laster relativt kjapt på tross av mye informasjon og en del bilder. Siden har et kult utseende som gir assosiasjoner til Sørstater og forgangne år. Navigasjonsbaren ligger øverst gjennom hele nettsiden og er lett tilgjengelig. Sidene er ikke så lange, så det er ikke nødvendig å bruke fixed på nav bar etter min mening. (Det har de heller ikke gjort!)

Min bloggliste