mandag

Klar for nytt semester!

Første leksjon for vårsemesteret i DKL104 er en repetisjon om opphavsrett og personvern ved didaktisk bruk av IKT. Helt greit med myk start, og et såpass vidt og viktig emne kan man vel heller aldri lese for mye av. Som Kjell har jeg også lekt med jus i min ungdom, men det handla mer om Peder Ås sine merkelige opplevelser med kjøp og salg enn opphavsrett og personvern ved didaktisk bruk av IKT.

Leksjonen tar for seg de hensyn vi som lærere må ta ved publisering på nettet og skal gjøre oss i stand til å veilede våre kolleger om emnet.Siden jeg på DKL101 fabulerte litt rundt rettigheter i forhold til bilder av barn vil jeg denne gangen se på det som har med deling å gjøre. Det har skjedd ei endring i det med eierforhold til eget arbeid. Noen lager faktisk ting med den hensikt å la andre få bruke det fritt. Vårt nye medium internett gir oss muligheter som vi tidligere ikke var i besittelse av til å spre bilder og annet vi lager. Men så kommer dette litt i konflikt med gjeldende lover og regler som sier at vi må ha opphavsrett til åndsverket hvis vi vil ta det i bruk. Noen glupe amerikanere satte da i gang med å finne veier å omgå dette på, resultatet var Creative Commons. Creative Commons er et merke som vi kan sette på det vi legger ut slik at alle vet at de fritt kan bruke vårt åndsverk etter de retningslinjer vi setter for det.

På den annen side har vi den utstrakte nedlastinga av musikk, filmer og tv-serier som teknologien gir oss mulighet til. Dette er et stort problem for opphavspersonene som for eksempel lever av å lage musikk. Men dette problemet lar jeg ligge for øyeblikket, det kan jo hende det vil dukke opp senere i studiet? Web 2.0 er ihvertfall kommet for å bli, det føler jeg meg trygg på! Brukerne bestemmer selv mye av innholdet, vår jobb som lærere blir å lære dem hva som kan legges ut, hva som kan brukes av det som er lagt ut og å være kritisk til sannhetsgestalten i alt det som finnes der ute.

Min bloggliste