mandag

Et utviklingsprosjekt

Som lærer i tertiær fagutdanning skulle man tro at alt det digitale var på plass. Hit kommer jo de som allerede er nesten ferdig utlært i yrket sitt, de skal bare ha litt mer teori og "sjefsopplæring" før de skal tilbake til næringslivet som ledere. Så vel var det ikke, og hva er årsaken mon tro?

Jeg starter i vår nasjonale plan for toårig teknisk fagskole, generell del. Ikke et ord der om digital kompetanse, elektronisk, IKT, datamaskiner... Heldigvis er planen under revisjon, sier bare jeg!

Min lærergjerning ved Fagskolen i Ålesund foregår i norsk, engelsk og IKT. Ja, IKT er eget fag, så da kan man ihvertfall forvente at i bunnen av dette skolesystemet ligger det en tanke om at man skal bruke datamaskiner. Faget er relativt enkelt; en generell innføring i hva IKT er, grunnleggende opplæring i Word, Excel og PowerPoint og til slutt litt om bruk av internett.

I løpet av de siste to årene har det vært jobbet med nye fagplaner for den maritime delen av fagskolene i Norge. Dette har vært et dugnadsarbeid utført av oss som har vårt daglige virke ved slike skoler, jeg har sammen med engelsklæreren ved Tromsø Maritime hatt ansvar for å lage en fagplan for maritim engelsk. Derfor vet jeg at digital kompetanse nå har fått sin rettmessige plass i den planen, og som norsklærer har jeg sett at også i norsk har det heldigvis blitt tatt på alvor. Vår undervisning på maritim avdeling styres ikke bare av de nasjonale krava, som i hovedsak kommer fra NOKUT, men også fra den internasjonale STCW-konvensjonen (the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers). Denne konvensjonen har også vært under revisjon, og her finner vi faktisk en del krav til bruk av digital kompetanse.

Da skal vel alt ligge til rette for at lærerne ved en slik utdanningsinstitusjon har god kompetanse i den digitale verden? Nei, dessverre var nok ikke virkeligheten så enkel. Det har vært jobba med å få gitt alle god IKT-kompetanse med stadig nye kurs utført av vår pedagogiske IKT-veileder. Noen har kommet på bana etter dette, andre sitter fortsatt på gjerdet og venter... på noe jeg ikke helt skjønner hva er. At datamaskiner plutselig skal forsvinne fra hverdagen vår?

Årsaken kan være så mangt, vilje fra noen få ildsjeler har det ihvertfall ikke vært noe å si på. Problemet har kanskje lagt mer på at det har vært minst like aktive ildsjeler i den "andre leiren", den leiren som stritter imot når det er snakk om utvikling. Klar og tydelig ledelse må til, min jobb blir å overbevise ledelsen om at det finnes måter å få gjennomført et slikt utviklingsprosjekt.

Altså har jeg et godt utgangspunkt for skoleutvikling med digital kompetanse som mål rett foran meg! Jeg kastet meg uti det og bestemte meg for å gjøre et aksjonslæringsprosjekt der målet på kort sikt var å få alle lærere til å bruke Fronter for å 1) føre fravær og 2) lage innleveringsmapper der de også skulle kommentere/vurdere direkte i den innleverte studentbesvarelsen. Det ligger også et litt mer "hårete mål" og vaker i bakgrunnen: alle lærerne skal ta i bruk IKT i sin undervisning. Så får vi se hva fremtiden bringer!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Min bloggliste